Steun ons en help Nederland vooruit

Zorg, welzijn en jeugd

Eén loket voor alle inwoners van 0 tot 100+ die zorg – of informatie daarover – nodig hebben. De benodigde zorg is snel beschikbaar. Door zorgvuldige inkoop en persoonlijke budgetten is er ruimte voor maatwerk, nabijheid en kwaliteit.

Lees verder in ons verkiezingsprogramma 2018-2022

Laatst gewijzigd op 22 november 2018