Steun ons en help Nederland vooruit

Onderwijs en sport

Integrale kindcentra bieden onderwijs en opvang voor onze kinderen van 0 tot 13 jaar. Op al deze kindcentra komen schoolbibliotheken. In de buitenruimte hebben we aandacht voor natuurlijk spelen en verkeersveiligheid. Scholen en jeugdhulp werken intensief samen.

Goed en toegankelijke lokale sportvoorzieningen en sportverenigingen zijn essentieel. Een vernieuwing van sporthal De Run in Berlicum is
noodzakelijk. Alle sportaccommodaties moeten zo snel mogelijk verduurzaamd worden.

Lees verder in ons verkiezingsprogramma 2018-2022

Laatst gewijzigd op 22 november 2018