Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Stem D66: lokaal, progressief en duidelijk

De laatste dagen hoor ik steeds vaker: ik stem niet op jullie, maar op een “lokale” partij. Mijn eerste reactie is dan altijd: maar wij zijn lokaal! Dat leidt vaak tot verwarring. Sommige kiezers denken dat bij een partij zoals D66 het lokale programma bepaald wordt in Den Haag. Dat we een verlengstuk zijn van de Tweede Kamer fractie.

Niets is minder waar!

D66 Sint-Michielsgestel is lokaal! Democratie ten top, zoals u van democraten mag verwachten. Ons programma is geschreven en vastgesteld door de D66 leden in onze gemeente. De lijst wordt gevormd door betrokken, actieve inwoners van onze gemeente die stuk voor stuk onderdeel vormen van de gemeenschap. De gemeenschap in Berlicum, Den Dungen, Gemonde, Middelrode, Sint-Michielsgestel en Halder, niet die in Den Haag! Al onze kandidaten zijn bereikbaar en altijd bereid om met u in gesprek te gaan en te luisteren naar wat u te vertellen heeft.

Natuurlijk bedrijven we lokale politiek wel vanuit een bepaald gedachtengoed, een visie op de samenleving: onze idealen. Daarom zijn we lid geworden van D66, daarom zijn we politiek actief. Ons gedachtengoed is het sociaal liberalisme: denken vanuit de kracht van mensen, vanuit persoonlijke vrijheden. Met een overheid die daarin een belangrijke rol vervult: door dit te stimuleren en waar nodig te beschermen.

D66’ers zijn vooral ook progressief. We zijn niet bang voor veranderingen. We kijken met een open blik naar buiten en naar de toekomst. We durven moeilijke hervormingen door te voeren. Omdat we weten dat stilzitten vaak de slechtste oplossing is. Door de zure appel bijten is soms nodig.

In Sint-Michielsgestel is zo’n open blik naar de toekomst hard nodig. We krijgen er als gemeente volgend jaar veel taken bij. Belangrijke taken. Op het gebied van zorg en maatschappelijke ondersteuning. Alle partijen zien inmiddels wel in dat we dat zelf niet kunnen bolwerken, daarvoor zijn we te klein. D66 is de enige partij die pleit voor een heldere, democratische oplossing: samengaan met omliggende gemeenten, zodat we gezamelijk de kracht hebben om deze nieuwe uitdagingen aan te pakken.

Dorpsgoed, PPA, en CDA, ons huidige gemeentebestuur, sturen allemaal aan op meer “gezamelijke regelingen”. Of op een “ambtelijke fusie”. Waarbij we, samen met Boxtel en Haaren alle ambtenaren onderbrengen in een bedrijf, maar er wel in elke gemeente een apart bestuur is: een eigen college en een eigen raad. Drie kapiteins op een schip dus. D66 denkt dat dit onverstandig is; dat dit afbreuk doet aan de democratie, aan de zeggenschap van de gemeenteraad.

Daarom pleit D66 voor herindeling. Bijvoorbeeld in 2018 met Boxtel, Vught en Haaren, zodat we samen een krachtige gemeente vormen aan de zuidkant van ‘s-Hertogenbosch. D66 staat ook zeker niet met de rug naar de stad toe. Uiteindelijk winkelen we daar allemaal, werken veel van onze inwoners er en gaan we er naar de bioscoop, het theater of uit eten. Op termijn samengaan is dan ook niet onlogisch. Niet om opgeslokt te worden, maar om samen sterker te zijn. Waarbij D66 er voor pleit om dat wat speelt in dorpen en wijken zoveel mogelijk lokaal, in dat dorp of in die wijk te beslissen. Bijvoorbeeld door een democratisch gekozen dorps- of wijkraad, als aanvulling op de grotere gemeenteraad.

Op de korte termijn spelen er in onze dorpen ook veel concrete zaken. Zaken die door de huidige coalitie van CDA, Dorpsgoed en PPA niet of niet goed zijn opgepakt. De huisvesting van het Elde College bijvoorbeeld. Onderwijs is onze toekomst. Maar dan moeten we als gemeenschap wel verantwoordelijkheid nemen voor de leeromgeving van de volgende generatie. De huisvesting van het Elde college is niet meer van deze tijd en daar moet de gemeente, liever vandaag dan morgen, in investeren. Dat is belangrijk, dat is D66.

Berlicum verdient een levendig dorpshart, een beter Mercuriusplein. In de visie van D66 wordt dat een echt plein, met winkels, woningen, horeca en bedrijvigheid; een plein waar je graag wilt zijn. In Sint-Michielsgestel moet het centrumplan eindelijk eens van de grond komen. Doorpakken, met oog voor alle wensen en belangen en met oog voor de veranderende maatschappij.

D66 staat ook pal voor een gezond financieel beleid. Geen lastenverzwaringen maar eerst in eigen boezem tasten. Niet alle subsidies en voorzieningen zijn meer vanzelfsprekend. Tot slot is transparantie voor D66 erg belangrijk: u heeft er als burger recht op om te weten wat uw gemeente doet. Zo pleit ik er voor dat het stemgedrag van de gemeenteraad online gepubliceerd wordt. Net als beleidsstukken, vergunningen en subsidies. En dat raadsvergaderingen online te volgen zijn. Dat is D66.

Vanuit de oppositie heeft D66 de laatste jaren veel aandacht gevraagd voor fietsvoorzieningen in onze gemeente. We waren initiatiefnemer van het fietsoffensief Sint-Michielsgestel en pleiten voor moderne, veilige en snelle hoofdroutes tussen de kernen en naar ‘s-Hertogenbosch. Met vrijliggende fietspaden, fietsstraten, zoveel mogelijk voorrang voor fietsers en zo min mogelijk paaltjes, bochten en kruisingen.

Dit zijn een paar van de zaken waarmee D66 mee aan de slag wil, waar wij een duidelijke visie op hebben. Kortom, D66 wil vooruit en daarom hebben we woensdag uw stem nodig! Een stem voor onze hele gemeente, voor Berlicum, Middelrode, Sint-Michielsgestel, Den Dungen, Maaskantje, Gemonde en Halder.

Wilt u meer weten?

Lees dan ons hele programma op http://d66gestel.nl/programma of stel ons gerust een vraag.

D66 is bereikbaar via e-mail (fractie@d66gestel.nl), Twitter (@d66gestel) of Facebook (http://fb.com/d66gestel).

Persoonlijk ben ik bereikbaar via roel@d66gestel.nl of telefonisch via 073-5034883.

Stem lokaal, progressief, transparant en duidelijk: stem D66.

Nu vooruit!

— Roel Bouwman (Berlicum) – lijst 6, nr 2.
Gepubliceerd op 18-03-2014 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018