Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Ontwikkeling van de jeugd en het onderwijs topprioriteit voor D66!

Marom Portier-Ayoubi uit Gemonde, nummer 3 van D66 bij de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart. ”Ik ben blij dat ik kan bijdragen aan de ontwikkeling van onze prachtige gemeente!”

Marom Portier begon haar politieke carrière in 2003 bij Lijst Gemonde. Er was toen een onveilige verkeerssituatie bij een basisschool die tot een ongeluk leidde. Haar drijfveer is dat kinderen recht hebben op goed onderwijs en op veiligheid rondom scholen. In 2006 werd ze lid van D66, omdat D66 altijd het onderwijs voorop zet. Ze was voorzitter van de Medezeggenschapsraad van de Sint Lambertus school in Gemonde en van scholenbestuur Skipos. In de raad wil zij zich ook sterk maken voor de belangen van de kleine kernen zoals Gemonde.

Onderwijs en Jeugdzorg vooruit

Voor alle kinderen is het waardevol als kinderen met een achterstand of beperking zoveel mogelijk binnen het regulier onderwijs blijven (Passend Onderwijs). De komende tijd komen er grote veranderingen in de jeugdzorg waarbij de gemeente meer verantwoordelijkheid krijgt. Deze overgang moet voor onze kinderen en hun ouders goed worden geregeld.

Het Elde college bereidt onze kinderen voor op de toekomst, maar het gebouw is verouderd. De gemeente moet middelen zoeken om het gebouw aan te passen òf het Elde verplaatsen.

Levendige dorpskernen

Voorzieningen in de kleine kernen zijn kwetsbaar en afhankelijk van vrijwilligers. Juist daar moet meer ondersteuning komen.

Mensen moeten ongeacht hun financiële problemen of beperking in hun kern kunnen blijven en kunnen meedoen in onze samenleving. Zo nodig met ondersteuning. Scholen, verenigingen, en gemeenschapshuizen moeten voor iedereen toegankelijk zijn.

Mensen kunnen gestimuleerd worden, om vanuit hun eigen kracht in hun vertrouwde omgeving naar ondersteuning en zorg  te zoeken. Pas als dat niet lukt kan er een netwerk van organisaties en vrijwilligers bijspringen.

Kansen op werk

De gemeente is verantwoordelijk voor werkzoekenden (bijstand/Wajong) en SW-werknemers en moet hen stimuleren om zich te ontwikkelen richting de arbeidsmarkt. Dat geeft zelfrespect en voldoening.

De groep inwoners die in stille armoede leeft wordt steeds groter. En mensen die recht hebben op (bijzondere) bijstand of andere hulp gebruikt die niet, soms door onbekendheid, soms door schaamte. Marom Portier wil niet afwachten achter het loket, maar  actief naar de gezinnen die in armoede leven toegaan. Daarom is zij ambassadeur armoedebestrijding bij Optimisd. Kinderen mogen niet de dupe worden van stille armoede. 

Marom Portier-Ayoubi, Gemonde
Kandidaat-raadslid D66
Gepubliceerd op 26-02-2014 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018