Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

2014-11-11 Schriftelijke vragen lening Vestia

Geacht college,

Bijgaand een drietal schriftelijke vragen van de fractie van D66 ex artikel 39 reglement van orde.

Deze vragen hebben betrekking op de raadsnotitie van 3 november j.l. betreffende de verkoop van huurwoningen door Vestia.

In de raadsnotitie is een brief opgenomen die door het college verstuurd is aan Vestia op 17 oktober 2014. Hierin is vermeld dat er sprake is van een (renteloze) lening, door de gemeente verstrekt aan Vestia. Tevens wordt in dit schrijven richting Vestia de verwachting uitgesproken dat, wanneer Vestia overgaat tot verkoop van de genoemde woningen, de genoemde lening vervroegd zal worden afgelost.

Onze vragen zijn:

1. Hoeveel bedraagt momenteel de hoofdsom van deze lening?

2. Is er sprake van een recht van (eerste) hypotheek op de genoemde woningen? Zo niet, is er een ander pandrecht gevestigd?

3. Indien heb antwoord op de vragen bij (2) negatief is, heeft de gemeente andere middelen om af te dwingen dat Vestia deze lening voor of uiterlijk op het moment van verkoop aflost? Zijn hierover zaken vastgelegd in de overeenkomst van lening?

Met vriendelijke groet,

Roel Bouwman.


Roel Bouwman
fractievoorzitter D66 Sint-Michielsgestel
Gepubliceerd op 11-11-2014 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018