Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 5 september 2010

Ombuiging 3,3 miljoen euro

Dit weekend kregen raadsleden de concept-begroting voor 2011 binnen plus de meerjarenbegroting. Het college stelt voor om de komende jaren 3,3 miljoen euro structureel om te buigen. Dat is een zeer forse opgave, waarover de komende tijd veel te doen zal zijn. Het college komt aanvullend met een plan van aanpak 'Strategisch ombuigen', zoals ook al…

Bekijk nieuwsbericht

Programmaraad: antwoord

Op onze schriftelijke vragen omtrent de onduidelijke positie van de programmaraad, die adviseert over het zenderaanbod op uw tv, antwoordde B&W in juni dat er een nieuwe mediawet in voorbereiding is. De programmaraad wordt dan vervangen door een klantenraad per mediabedrijf, dus niet alleen bij kabelmaatschappijen. Tot die tijd functioneert er een 'programmaraad…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 30 augustus 2010

Fractie D66 vergadert

Donderdag 2 september komt de fractie van D66 bijeen. De fractie bereidt de raadsvergadering van 9 september voor en bespreekt actuele ontwikkelingen. Wat bespreekt de gemeenteraad? Klik op het tabblad agenda of hier bit.ly/9Yu16J. Heeft u vragen of reacties voor de D66-fractie? Mail ons: fractie@d66gestel.nl.

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 26 augustus 2010

Agenda gemeenteraad 9 september

De gemeenteraad van Sint-Michielsgestel vergadert op donderdag 9 september. Deze vergadering begint om 20.00 uur in het gemeentehuis, Meanderplein 1 in Sint-Michielsgestel. Bekijk de agenda bit.ly/9Yu16J. Heeft u vragen of opmerkingen over een onderwerp op de agenda? Laat het ons weten via info@d66gestel.nl.

Bekijk nieuwsbericht
maandag 2 augustus 2010

Eerste nieuwsbrief van fractie D66 Sint-Michielsgestel

Sinds maart dit jaar hebben we weer 2 raadszetels in Gestel. De kop is eraf voor onze twee nieuwbakken raadsleden Jan Taks en Alexander van den Dungen. Zij blikken twee keer per jaar in een korte nieuwsbrief terug op het raadswerk. De eerste fractienieuwsbrief is zojuist verschenen. Nieuwsgierig? U kunt hem op deze pagina…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 25 juli 2010

D66 bezoekt Poort van Gestel

(Artikel gepubliceerd in: De Brug 22 juli 2010) Vorige week hebben wij u in De Brug bericht over de gebiedsvisie voor de “Poort van Sint-Michielsgestel”. Dat is de naam die door de gemeente wordt gebruikt voor het gebied aan het begin van de Hoogstraat en de omgeving vanaf de N618 (de provinciale…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 21 juli 2010

Sterk verdeelde reacties plan Beekveld Berlicum

Sterk wisselende reacties waren gisteravond in Den Durpsherd te horen bij een drukbezochte presentatie van het plan Beekveld. Terwijl de een het idee voor de bouw van 128 woningen ten oosten van het Beekveld prees vanwege de diversiteit in woningen en de ruime kavels, protesteerden anderen tegen het verlies van uitzicht. Ook het feit dat…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 13 juli 2010

Gemeente: "Voorstel gebiedsvisie terug naar college"

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 8 juli werd uitgebreid gedebatteerd over de gebiedsvisie en het bijbehorende beeldkwaliteitsplan ‘Poort van Sint-Michielsgestel’. Het debat werd vooraf gegaan door 6 insprekers. Een deel van hen juicht de visie toe, een ander deel maakt zich zorgen over het groene karakter en de verkeersveiligheid. Lees hier meer http://bit.ly/cgZvT3 (Bron:…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 9 juli 2010

Visie Poort van Gestel van tafel

De gemeenteraad heeft op 8 juli gesproken over een visie voor de Poort van Sint-Michielsgestel. Niet alleen de oppositiepartijen waaronder D66 maar ook de collegepartijen bleken moeite te hebben met deze visie. Wethouder Van Roosmalen beargumenteerde dat de visie urgentie had, maar dit blijkt alleen in zekere mate te gelden voor de zogeheten locatie Stegeman.…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 7 juli 2010

Installatie steunfractieleden

In de raadsvergadering van 8 juli worden steunfractieleden geïnstalleerd. Dit zijn personen (max. 2 per partij) die de raadsleden van hun partij ondersteunen. Namens D66 Sint-Michielsgestel worden Marom Ayoubi (Gemonde) en Henri Elands (Berlicum) geïnstalleerd. Zij leggen donderdagavond de verklaring af. De volledige samenstelling van de D66-steunfractie is te vinden onder wie/wat/waar, raadsfractie.

Bekijk nieuwsbericht