Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 12 november 2010 woensdag 3 november 2010
Educatieve clusters/brede scholen: ouders aan het woord

Educatieve clusters/brede scholen: ouders aan het woord

Op dinsdagavond 23 november (20.00-22.00 uur, Boer Goossens/Herberg De Kieppekooi in Den Dungen) houdt D66 een discussieavond over de brede school-ontwikkeling: de samenwerking van scholen, peuterspeelzalen, BSO en kinderdagverblijven rondom kinderen. D66 vindt dit een belangrijke ontwikkeling. Wat vindt u ervan? Wat merkt u in de praktijk? Voor deze openbare avond zijn…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 1 november 2010

Bezie extra OZB-verhoging in breder verband

Afgelopen week is de gemeentebegroting voor 2011 aangenomen in de gemeenteraad. De discussie spitste zich uiteindelijk toe op de extra OZB-verhoging die het college van burgemeester en wethouders voorstelt. Bovenop de reguliere 2%-verhoging, wil het college jaarlijks 1,5% extra OZB innen. Bij de behandeling van de voorjaarsnota in juni jl. – toen de hoofdlijnen voor…

Bekijk nieuwsbericht

Verslag debat Poort van Gestel

D66 heeft op 19 oktober een politiek café gehouden over de 'Poort van Gestel'. In café Absoluut waren ongeveer 25 mensen aanwezig die met elkaar spraken over het gebied, de mogelijkheden en de aandachtspunten. Over één ding was iedereen het eens: het gebied aan de noordzijde van Sint-Michielsgestel met o.a. bedrijventerrein Venkant moet opgeknapt worden.…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 19 oktober 2010
Politiek café D66 goed bezocht

Politiek café D66 goed bezocht

Het politiek café van D66 over de Poort van Gestel is goed bezocht. In café Absoluut spraken aanwezigen met elkaar over het gebied dat de entree vormt voor Sint-Michielsgestel. De raadsleden Jan Taks en Alexander van den Dungen legden hun oor te luister bij de aanwezigen. Het ging over zaken als veiligheid, bedrijvigheid, duurzaamheid en…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 17 oktober 2010
Jacobskamp verdeelt de Raad

Jacobskamp verdeelt de Raad

Op de gemeenteraadsagenda van donderdag 15 oktober 2010 stonden onder andere het jeugd- en onderwijsbeleid en de grondexploitaties waaronder die voor Jacobskamp. Brede scholenD66 is te spreken over de ‘kadernota’ jeugd- en onderwijsbeleid. Die nota gaat onder andere over zorg, jongerenwerk en het voorkomen van vroegtijdige schooluitval. D66 is met het college…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 10 oktober 2010

Politiek café D66 Poort van Gestel

De 'Poort van Gestel' is voor onze gemeente belangrijk. Het is de entree tot de kernen Sint-Michielsgestel en Den Dungen. Over de Poort is al heel wat gezegd en geschreven. D66 Sint-Michielsgestel organiseert dinsdag 19 oktober een politiek café over de Poort. Een open gesprek met belanghebbenden en belangstellenden om feiten, meningen en ideeën op…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 8 oktober 2010

Raadsvergadering 14 oktober

De gemeenteraad van Sint-Michielsgestel vergadert op donderdag 14 oktober. Bekijk hier de agenda http://bit.ly/bUJYnZ. De vergadering begint om 20.00u in het gemeentehuis, Meanderplein 1, Sint-Michielsgestel.

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 10 september 2010

Besproken in de raad

Op donderdag 9 september heeft de raad weer vergaderd. De agenda was wat korter en bevatte een beperkt aantal voorstellen. D66 heeft ervoor gezorgd dat de agenda ter vergadering nog korter werd. Uit onze schriftelijke vragen over de nieuwe omgevingsvergunning en oude wetgeving bleek dat het betreffende raadsvoorstel nu niet aan de orde moest komen. De bestemmingsplannen voor Veedijk…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 5 september 2010

Schriftelijke vragen bomen St. Michielstraat

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Er is een voornemen of al een besluit om 3 grote, beeldbepalende eiken te kappen in de St. Michielstraat vanwege de aanleg/vernieuwing van riolering. De gemeente noemt het zelf een ‘historische bomenrij’.  Onze vragen: 1. Zijn het voornemen of het besluit om de bomen te kappen gepubliceerd?…

Bekijk nieuwsbericht