Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 10 december 2020

D66: Fysieke raadsvergadering Sint-Michielsgestel onverantwoord

De gemeenteraad van Sint-Michielsgestel komt vanavond fysiek bij elkaar voor een raadsvergadering. D66 heeft in de afgelopen periode aangegeven dat het in deze tijd mogelijk zou moeten zijn om online, of in een hybride vorm te vergaderen, waarbij raadsleden naar keuze fysiek, of op afstand kunnen deelnemen aan de vergadering. Helaas is dit idee niet overgenomen.

We vragen als overheid van de maatschappij al een poos om een pas op de plaats te maken en om alle niet strict noodzakelijke bijeenkomsten en bewegingen even te laten. Wat online kan moet gewoon online gebeuren. Zeker nu de besmettingscijfers sterk toenemen vind D66 het niet gepast om als gemeenteraad niet het goede, maar het slechte voorbeeld te geven. Met de voltallige raad en college urenlang in een vergaderzaal zitten is dan wellicht formeel niet in strijd met de regels, het is wat D66 betreft wel risicovol en ook een erg slecht voorbeeld. Er is geen stricte noodzaak om deze vergadering fysiek te houden, dus moeten we het ook gewoon niet doen.

D66 wil wel het goede voorbeeld geven. Om die reden zal D66 niet aanwezig zijn bij de raadsvergadering vanavond. Het betreurt ons dat daarmee ook de stem van D66 niet gehoord wordt bij de punten die vandaag op de agenda staan. D66 zal haar standpunten hierover daarom op een andere manier naar buiten brengen, bijvoorbeeld via een stukje in de Brug en op de website.

Met vriendelijke groet,

Roel Bouwman
Fractievoorzitter D66 Sint-Michielsgestel