Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 20 november 2020

OZB in de gemeente Sint-Michielsgestel extra verhoogd

Toen ik in 1987 in Sint-Michielsgestel een huis kocht, was ons (toen nog zelfstandige) dorp een van de goedkoopste plaatsen in Nederland om te wonen. De OZB (onroerende zaken belasting) die je betaalt voor een woning lag onder het landelijk gemiddelde. Dat is inmiddels omgedraaid: de gemeente behoort tot de duurdere in Nederland en de geplande stijging van de OZB in 2021 is weer aanzienlijk. Hiermee stijgt de privé OZB ver boven het landelijke gemiddelde uit. Maar dit geldt niet voor bedrijven en boerderijen. Weliswaar is deze zakelijke (niet-woningen) OZB in 2015 fors verhoogd, maar nog steeds ligt deze behoorlijk onder het landelijk gemiddelde. Het komt erop neer dat het begrotingstekort van de gemeente voor 2021 zo mede op de waarde van privé woningen wordt afgewenteld. D66 heeft samen met de overige oppositiepartijen GL, PvdA, Dorpsgoed en de Gestelse Coalitie een motie ingediend waarin wordt verzocht om de OZB voor bedrijven stapsgewijs te verhogen tot het landelijk gemiddelde en verenigingen te compenseren. Dat kan dan leiden tot een kleinere stijging voor privé woningen.

Twee jaar geleden heeft D66 in de raad de discrepantie tussen de zakelijke en privé OZB aangekaart toen de laatste wederom werd verhoogd. Helaas is daar tot nu toe nauwelijks gehoor aan gegeven. D66 vindt dat het relatief hoge uitgave patroon van onze gemeente niet over de ruggen van onze burgers afgewenteld mag worden. Men moet beter op de centjes passen. Had bijvoorbeeld de recente asfaltering van de Vugterstraat niet met een paar jaar kunnen worden uitgesteld? Een dure uitgave in deze moeilijke tijd. Er ligt ook al een prima fietspad naast. De pot wordt te snel verteert, vindt D66, maar daar hebben wij in het begin van deze raadsperiode ook al onze zorgen over uitgesproken. Dit is begonnen met het aanspreken van de financiële reserves door de huidige coalitie. Een vergelijkbaar verhaal geldt welbeschouwd voor het afvalbeleid, waarvan de kosten de pan uit zijn gestegen. Om de begroting in de hand te houden, moet de gemeente noodgedwongen alle investeringen in geplande projecten voor 2021 met 10% verminderen. Dit gaat ten koste van de burgers. D66 vindt dat het anders moet. Heeft u vragen, opmerkingen en/of suggesties, neem dan contact met ons op via fractie@d66gestel.nl.