Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 19 december 2019

Vacatures: secretaris en penningmeester D66-afdeling Sint-Michielsgestel

Alexander van den Dungen legt per 1 februari 2020 zijn bestuurslidmaatschap van de afdeling neer, waardoor de bestuursfuncties van secretaris en penningmeester vacant komen. Per 1 februari 2020, zodat hij als penningmeester het boekjaar 2019 af kan ronden en over kan dragen.

Vacature secretaris

 • De secretaris is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het bestuur. Zorgt voor agenda en verslaglegging van bestuurs- en ledenvergaderingen, houdt het overzicht over het ledenbestand (in mijnd66) en verstuurt onregelmatig nieuwsbrieven. Dit is een in tijd overzichtelijke klus; een beperkt aantal uren per maand.
 • De secretaris is ook iedere vier jaar de procesbewaker bij de voorbereiding voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dit is wel een intensievere (en aan strakke deadlines en/of wettelijke vereisten) gebonden klus. Van kandidaatstelling tot interne verkiezingen en het indienen van alle formaliteiten bij het gemeentelijke ‘hoofdstembureau’.

Vacature penningmeester

 • De penningmeester is verantwoordelijk voor begroting, meerjarenbegroting, kascontrole en jaarrekening van de afdeling Sint-Michielsgestel. Dit binnen de kaders van de landelijke partij.
 • Het aantal mutaties is beperkt per jaar. Met een dosis gezond boerenverstand een een paar uurtjes tijd, kan de penningmeester jaarlijks toe (buiten de bestuursvergaderingen om).
 • Alexander zorgt voor een warme overdracht.

Voor beide functies geldt

 • Je bent als bestuurslid medeverantwoordelijk voor de D66-afdeling Sint-Michielsgestel. Je bewaakt als bestuur het goed functioneren van zowel de vereniging als de gemeenteraadsfractie. Je bent verbindend, besluitvaardig en zorgvuldig.
 • Je bent tenminste een half jaar lid van D66 en stemgerechtigd.
 • De functies zijn combineerbaar voor één bestuurslid.

Procedure

 • Voor Kerst 2019: aankondiging vacatures.
 • Kandidaten kunnen zich tot en met woensdag 8 januari 2020 melden bij Cees Koopmans, voorzitter.
 • In de tweede helft van januari wordt een digitale verkiezing gehouden.
 • Op de AAV op woensdagavond 12 februari 2020 worden de kandidaten benoemd.

Voor nadere informatie: Cees Koopmans (voorzitter) (06-46266623) of vertrekkend bestuurslid Alexander van den Dungen (06-23982389).