Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 12 maart 2019

D66: Wie aan de toekomst wil werken, begint vandaag

Op 20 maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen. D66 was in de afgelopen vier jaar onderdeel van het provinciebestuur: het College van Gedeputeerde Staten. Op 20 maart vraagt D66 u om te kiezen voor de toekomst van Brabant. Onze Dungense gedeputeerde en lijsttrekker voor D66 Noord-Brabant, Anne-Marie Spierings, legt uit: “D66 zet zich in voor een gezond Brabant, waar we samen bouwen aan een mooie toekomst voor de provincie. Daar willen we in de komende bestuursperiode mee doorgaan.”

Gezondheid
Als je gezond bent, kun je meedoen, je ontwikkelen en kun je Brabant verder brengen. Daarom zet D66 in op schone lucht, meer natuur, meer ruimte voor de fiets en meer ruimte om te bewegen en om te sporten. Spierings: “We willen een gezonde provincie waarin we toekomstgericht, grenzeloos samenwerken. Dat samenwerken doet de provincie met alle Brabantse gemeenten en in Europa.” De gemeenten zijn daarbij eerste aanspreekpunt voor inwoners en belangrijke schakels bij het realiseren van de opgaven. De afgelopen jaren zijn er bijvoorbeeld, onder aanvoering van D66, in heel Brabant en ook in Sint-Michielgestel, forse stappen gezet om de geur- en fijnstofemissies van grootschalige veehouderij fors terug te brengen.

Energietransitie biedt kansen
Energie die je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken. Energie besparen is daarmee geld besparen. Bovendien geeft goede isolatie meer comfort in huis en op kantoor en brengt energiebesparing een concurrentievoordeel voor bedrijven. We moeten sneller aan de slag met verduurzaming en wat D66 betreft doen we dit samen: burgers, bedrijven en de overheid waarbij we ook minder populaire oplossingen, zoals windenergie en zonnevelden, niet uit weg gaan.

Ruimte voor klimaatverandering
Groen in een gemeente biedt kansen voor inwoners om te sporten, wandelen of lekker te ontspannen. Daarnaast is een groene gemeente beter bestand tegen extreme weersomstandigheden, zoals langdurige droogte of extreme regenbuien. D66 wil dat gemeenten voorzieningen in de openbare ruimte treffen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Spierings: “D66 loopt voorop voor een beter klimaat. Samen met ons goede onderwijs, innovatieve bedrijven en samenwerking in Europa. Op naar een betaalbare, veilige toekomst met droge voeten, schone lucht en nieuwe banen.”

20 maart: zet het in uw agenda
Op 20 maart gaat het over de toekomst van Noord-Brabant en daarmee ook over de toekomst van Sint-Michielsgestel. Stem daarom voor een schoner en beter Brabant, stem D66!

Anne-Marie Spierings, lijsttrekker D66 Noord-Brabant
Roel Bouwman, fractievoorzitter D66 Sint-Michielsgestel.