Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 1 maart 2019

Water Natuurlijk: de groene stem in de waterschappen Dommel en Aa & Maas

Op 20 maart zijn er waterschapsverkiezingen. Het bijzondere is dat er in onze gemeente Sint-Michielsgestel twee waterschappen actief zijn. Waterschap De Dommel in Gemonde, Sint-Michielsgestel, Den Dungen/Maaskantje en Halder. Waterschap Aa en Maas in Berlicum en Middelrode en een deel van Den Dungen (’t Woud).

Het waterschap zorgt voor droge voeten, schoon en voldoende water. Tegelijkertijd kan het waterschap bijdragen aan natuur, duurzaamheid, biodiversiteit en recreatie. Dat is de inzet van de onafhankelijke waterschapspartij Water Natuurlijk.

Van Aa-dal tot Natuurspeeltuin

In onze gemeente zijn daar prachtige voorbeelden van. Aa en Maas heeft onlangs het dynamisch Aa-dal bij Berlicum en Middelrode gerealiseerd met ruimte voor water, natuur, landbouw, vismigratie en mooie wandel- en fietsroutes. Het waterschap is ook betrokken bij de ontwikkeling van het Oude Aa-dal aan de Dungense kant van de Zuid-Willemsvaart.

In Sint-Michielsgestel heeft Waterschap De Dommel de Essche Stroom heringericht met wandelroutes en twee prachtige hangbruggen. Ook de natuurspeeltuin en de waterkrachtcentrale heeft Water Natuurlijk mede mogelijk gemaakt.

Groene krachtenbundeling

Water Natuurlijk is de grootste en groenste fractie (lijst 1) bij waterschap De Dommel en wil met uw steun de grootste worden (nu nog lijst 2) bij Aa en Maas. Water Natuurlijk wordt onder andere gesteund door Natuurmonumenten, Brabants Landschap, de Vogelbescherming, de sportvissers, D66 en GroenLinks.

Kandidaten uit onze gemeente

Francis van Zandbrink (foto) uit Berlicum (adviseur duurzaamheid, bestuurslid MevM) is als 5e op de lijst verkiesbaar voor Water Natuurlijk Aa en Maas. Francis: “Ik maak mij zorgen om de effecten van de klimaatverandering. Daarom ben ik actief bij het energieteam van Met elkaar voor Mekaar. Met Water Natuurlijk wil ik werken om de wateroverlast, het watertekort en de hittestress te combineren met gezond en natuurlijk water, recreatie, landschap en sportvisserij.”

Voor Water Natuurlijk De Dommel zijn de kandidaten uit onze gemeente:

  • Uit Sint-Michielsgestel: Alexander van den Dungen (oud-wethouder D66), Jacqueline Jonkers;
  • Uit Gemonde: Jaap van der Schroeff (oud-directeur BMF, provincie);
  • Uit Den Dungen/Maaskantje: Tobias Renner (adviseur water), Dirk van de Ven (adviseur ruimte), Sam Goossens (raadslid GroenLinks).

Excursie Essche Stroom

Op zondag 10 maart a.s. kunt u kennismaken met het werk van het waterschap. Jac Hendriks, dagelijks bestuurder van Waterschap De Dommel verzorgt dan een rondleiding van 10.00-12.00 uur bij de Essche Stroom. Start: parkeerplaats aan de Essche Stroom tegenover Halder.

Kies 20 maart voor de groenste, voor Water Natuurlijk! Voor meer informatie zie: www.waternatuurlijk.nl/de-dommel en www.waternatuurlijk.nl/aa-en-maas.