Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 18 februari 2019

Samen met Water Natuurlijk. Voor de toekomst

Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van dit moment. In Nederland Waterland krijgen we als een van de eerste landen te maken met de gevolgen van een stijgende zeespiegel. De aanpak van klimaatverandering is daarom een van de belangrijkste thema’s van dit moment.

Samenwerken in het Waterschap
De strijd tegen de klimaatcrisis kunnen we alleen samen aan. Daarom werken we samen in Europa, in de Tweede Kamer en in de provincies. Maar ook met de grootste waterschapspartij van Nederland: Water Natuurlijk. Op 20 maart kiest Nederland niet alleen de Provinciale Staten, maar ook de Waterschappen.

Steun aan Water Natuurlijk
Bij de Waterschapsverkiezingen van 20 maart steunt D66 Water Natuurlijk. De waterschapspartij werd in 2008 opgericht door diverse natuur- en recreatieorganisaties, waaronder Natuurmonumenten en de provinciale mileufederaties. Binnen Water Natuurlijk werken D66 en GroenLinks samen aan de bescherming van onze kust, houden we (drink)water schoon en geven we rivieren de ruimte. Het waterschap is dankzij deze samenwerking niet meer alleen het eigendom van conservatieve krachten, maar ook van vernieuwers. Van aanpakkers.

Samenwerken aan hoger waterpeil
De afgelopen week deed ons Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot samen met Water Natuurlijk en GroenLinks het voorstel om het grondwaterpeil in veengebieden te verhogen. Voor melkveehouderijen wordt het grondwaterpeil nu vaak kunstmatig laag gehouden. Daardoor klinkt de grond in en komt er maar liefst 7 megaton CO2 vrij. Dat is vier procent van onze broeikasgassen in Nederland.

Dankzij deze unieke samenwerking liggen er voor de verkiezingen van 20 maart twee initiatiefnota’s met maar liefst 62 voorstellen om Nederland voor te bereiden op een schone toekomst.

Stem 20 maart op Water Natuurlijk
Op woensdag 20 maart gaan we niet alleen naar de stembus voor de Provinciale Statenverkiezingen, maar kiezen we ook een nieuw waterschapsbestuur. We vragen je als de natuur en een schoon klimaat je lief is, te stemmen op Water Natuurlijk.