Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 30 oktober 2018

D66: niet “uitgekleed” afval inzamelen

Na de verkiezingen kwam het nieuwe college plots met een voorstel om ons systeem van afvalinzameling volledig overhoop te halen. PPA, CDA en VVD wilden het afval “omgekeerd” gaan inzamelen, waarbij alleen papier, plastic, blik, drankverpakkingen en GFT-afval aan huis wordt opgehaald en restafval door u zelf moet worden weggebracht. Saillant detail is dat dit helemaal geen thema was bij de verkiezingen; ook niet in de verkiezingsprogramma’s.

“Hoezo, omgekeerd?”, zult u zich afvragen. Papier, PMD en GFT-afval worden immers al thuis opgehaald en van het omkeren van de inzameling is dus geen sprake. Dat dacht D66 ook. Wij noemen het dan ook liever “uitgekleed” inzamelen. De dienstverlening wordt met zo’n systeem immers uitgekleed en naar verwachting ook nog eens aanzienlijk duurder. Voor meer geld mag u dan zelf met uw afvalzak op pad naar een ondergrondse container, iets dat niet voor iedereen even gemakkelijk is. Dat leek D66 een slecht plan.

Het college claimt dat dit moet om de hoeveelheid restafval per inwoner omlaag te brengen. Zij wilden al volgend jaar starten. De landelijke doelstelling is om in 2020 op ten minste 75% afvalscheiding uit te komen, met maximaal 100kg restafval per inwoner per jaar. D66 steunt dit doel van harte. Maar wij zetten wel grote vraagtekens bij het middel: de dienstverlening fors uitkleden en de lasten verhogen. Sint-Michielsgestel doet het namelijk al heel goed. In 2015 werd al 73,3% van ons afval gescheiden aangeboden.

Wat na scheiding overblijft is 130kg restafval per inwoner. Naar 100kg in 2020 is dus nog een flinke opgave. D66 denkt dat dit ook kan zonder onze dorpen vol te zetten met kostbare en vaak ongewenste en overlastgevende ondergrondse containers. Wij hebben het college dan ook in een motie opgeroepen om volgend jaar binnen het bestaande systeem te gaan werken aan vermindering van het restafval. Bijvoorbeeld door u meer inzicht te geven in hoe vaak u uw container aanbiedt en wat dat kost. Maar ook door huishoudens met een grote grijze kliko te stimuleren gratis een kleinere te nemen. En door huishoudens die bovengemiddeld veel restafval aanbieden meer te laten betalen.

Onze motie werd door bijna de gehele gemeenteraad gesteund. In 2019 wordt dus nog niet gestart met “uitgekleed” inzamelen. Maar dat betekent wel dat wij allemaal nog beter moeten scheiden. Samen moeten we zorgen dat we de doelstelling in 2020 halen. Zodat PPA, CDA en VVD niet alsnog kiezen voor dure ondergrondse containers.

 

Roel Bouwman, fractievoorzitter D66 (roel@d66gestel.nl).