Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 18 mei 2018

Nieuwe coalitie met vier wethouders

Op 17 mei presenteerde de nieuwe coalitie van PPA-CDA-VVD zijn coalitieprogramma. Dit staat vol intenties, de kadernota en het collegewerkprogramma zullen moeten laten zien op welke wijze de intenties omgezet gaan worden in daden. Onder andere op het terrein van duurzaamheid is het nog troebel wat het college gaat doen. Verder was er vanuit de oppositie, ook D66, kritiek op de aanstelling van 4 wethouders, 3,2 fte. Dit is een politieke keuze. Op geen enkele rationele wijze is onderbouwd dat dit nodig zou zijn. In de afgelopen periode met de kerntakendiscussie (2 miljoen bezuinigen), de invoering van de decentralisaties, de ambtelijke fusie en de opvang van asielzoekers kon het met drie wethouders, 2,5 fte. Waarom in de komende periode niet, zo vroeg D66 en de rest van de raad zich af.

Zie ook: https://www.bd.nl/boxtel-e-o/oppositie-vindt-vier-wethouders-gestel-te-duur-en-te-veel~a7a49209/#comments-anchor