Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 10 maart 2018

D66 stelt aan u voor: Jan Taks

Voor veel inwoners een oude bekende: Jan Taks, nummer 2 op de D66-lijst. De afgelopen jaren heeft hij zich sterk ingezet voor de waterkrachtcentrale in de Dommel. Deze centrale draait inmiddels en levert duurzame energie voor bijna 200 huishoudens. Tot 2014 was hij fractievoorzitter voor D66 in de gemeenteraad. Jan Taks benadrukt graag het belang van duurzaamheid.

Duurzaamheid leeft!

Veel mensen zijn blij met de waterkrachtcentrale die we met crowdfunding hebben gerealiseerd”, zegt Jan Taks. Hij praat graag over de centrale maar vooral over duurzaamheid. Om er samen voor te zorgen dat we zuinig zijn op onze omgeving en de aarde kunnen doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Jan: “Vergis je niet, heel veel inwoners zijn bewust bezig met duurzaamheid. Kijk eens hoeveel zonnepanelen er overal liggen. Dat is allemaal duurzame energie. Zo worden we steeds minder afhankelijk van kolen en gas. Duurzaamheid leeft ontzettend in onze gemeente. En D66 ìs duurzaamheid.”

Gemeente moet goede voorbeeld geven

Jan Taks vindt dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven. “Dat kan bijvoorbeeld met duurzame straatverlichting. In het buitengebied zie je steeds meer LED-verlichting. D66 wil dat ook graag binnen de bebouwde kom. En de gemeente kan nog meer zonnepanelen plaatsen op scholen en sportaccommodaties.” In het D66-verkiezingsprogramma staat duurzaamheid met een grote D geschreven. “Het is voor mij én D66 het belangrijkste onderwerp voor de komende jaren. Alles wat we doen moeten we zo duurzaam mogelijk doen!”

Lef en ruimte

We moeten lef laten zien. Iedereen wil duurzaam zijn en duurzaam doen. Het zijn niet een handjevol idealisten met geitenwollensokken. Er is veel kennis en er is geld. Dus wat houdt ons tegen?” vraagt Jan Taks zich af. “De waterkrachtcentrale is een particulier initiatief. Dit soort initiatieven zijn nodig om onze klimaatdoelen te halen. Het helpt ontzettend als de overheid hiervoor ruimte geeft. Dat kan met geld maar zeker ook met minder regels.”

Stem duurzaam, stem D66

De afgelopen 8 jaar had D66 twee raadsleden. D66 wil dat na 21 maart minimaal behouden. Jan: “Als ik dan in de raad kom, toets ik in elke raadsvergadering aan duurzaamheid. Waarom? We moeten alles wat we doen, duurzaam doen. Bouwen, verkeer, noem maar op. Een stem op D66 is een duurzame stem!”

Wilt u meepraten?

Over uw gemeente en over duurzaamheid? Kijk eens op www.d66gestel.nl of mail ons fractie@gestel.nl. D66 hoort graag uw mening!