Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 22 februari 2018

D66: Goede zorg, mens centraal

D66 maakt zich sterk voor goede zorg voor allerlei groepen. Mensen kunnen voor zorg als eerste hun omgeving aanspreken (sociaal netwerk). Maar als dat onvoldoende hulp oplevert, heeft de gemeente een taak. Belangrijk vindt D66 dat het voor inwoners helder is waar zij met zorgvragen terecht kunnen en dat er ook snel hulp kan worden geleverd. Wachttijden en procedures moeten beperkt zijn. De mens staat centraal.

Als je niet ‘past’ in een gewone baan

D66 vindt dat iedereen mee moet kunnen doen. Werk hoort daarbij. Het levert niet alleen inkomen op, maar ook contacten, tevredenheid met je prestaties en een vast dagritme. Als mensen niet gemakkelijk een ‘gewone’ baan kunnen vervullen, dan vallen zij onder de Participatiewet. Op speciale werkplekken kunnen zij toch hun bijdrage leveren. Dat kan onder andere bij de gemeente zelf. De gemeente kan ook bij opdrachten aan andere partijen afspreken, dat het werk deels wordt gedaan door mensen met een arbeidsbeperking (bijvoorbeeld onderhoud, schoonmaak). Participatie is letterlijk “meedoen”.

Goede zorg voor kinderen en jongeren die dat nodig hebben

Soms hebben kinderen en jongeren behoefte aan professionele begeleiding. Het meeste kan lokaal geregeld met het basisteam Jeugd en Gezin of lokale hulpverleners. Voor specialistische hulp is een goede regionale samenwerking onmisbaar. Juist bij ingewikkelde situaties moet snel een oplossing kunnen worden geboden.

Als een gezin te maken heeft met meerdere vormen van hulp, moet er altijd één plan en één aanspreekpunt zijn. Hulpverleners hebben korte lijntjes met elkaar en werken vanuit een totaalplan. Het gezin zelf houdt zoveel mogelijk de regie.

Mantelzorgers verdienen steun

Veel inwoners van Sint-Michielsgestel helpen anderen, als mantelzorg of vrijwilliger. D66 vindt dat mantelzorg alleen kan ontstaan uit een relatie met degene die hulp nodig heeft. De gemeente kan niks afdwingen. Soms is mantelzorg niet goed mogelijk, bijvoorbeeld als kinderen ver weg wonen, als de zorg veel tijd kost of veel fysieke inspanning vereist. En er zijn immers ook nog andere belangrijke dingen in het leven (zoals het eigen gezin).

Mantelzorgers ervaren in toenemende mate stress en zitten soms in de knel. D66 vindt het belangrijk dat er goede ondersteuning is voor mantelzorgers. Ook mantelzorgers hebben recht op ‘vrije dagen’ in elke week en op vakantie. Dan moet tijdelijke vervanging mogelijk zijn: respijtzorg.

Wilt u meepraten over uw dorp? Kijk eens op www.d66gestel.nl of mail ons fractie@gestel.nl. D66 hoort graag uw mening over zorg of andere onderwerpen.