Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 8 februari 2018

D66: Een sterke gemeente voor grote maatschappelijke opgaven

De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan in maart. De vraag is hoe de gemeente erbij staat. Hoe functioneert de gemeentelijke organisatie? Is onze gemeente nog sterk genoeg voor alle maatschappelijke en duurzaamheidsvraagstukken waarvoor we staan?

Dienstverlening
In 2016 is de gemeente Sint-Michielsgestel een ambtelijke fusie aangegaan met Boxtel. De belangrijkste redenen waren kostenbesparing, kwaliteitsverhoging en minder kwetsbaar worden. De dienstverlening voor inwoners en bedrijven wordt versterkt, ook online. Er staat nu een platte organisatie met een twintigtal uitvoerende teams.

Wijkmakelaars
De ambtelijke fusie is ook aangegrepen om een cultuurverandering door te voeren. Wat onze inwoners en bedrijven belangrijk vinden, moet doorklinken in gemeentelijk beleid en uitvoering. De wijkmakelaars zijn daar een mooi voorbeeld van. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor alle initiatieven die in buurten en wijken worden genomen. Zij helpen u om uw ideeën te realiseren: van de natuurpeeltuin tot de kledingbank en de renovatie van het plein in Middelrode. Dit moeten we versterken de komende jaren, zodat u meer invloed krijgt op uw eigen buurt en op het beleid.

Financieel gezond
De gemeente is weer financieel gezond. We hebben in 2015 een stevige discussie in de gemeenteraad gevoerd: de ‘kerntakendiscussie’. We hebben extra moeten bezuinigen en lastenverzwaringen moeten doorvoeren. Niet leuk, wel nodig. Met name de OZB voor ‘niet-woningen’ bleek zeer laag te zijn en is verhoogd. D66 vindt het eerlijk dat naast huiseigenaren ook bedrijven eerlijk meebetalen aan de voorzieningen in onze gemeente. D66 wil de komende jaren de belastingdruk op het landelijke niveau houden.

Grote opgaven
Op dit moment is onze gemeentelijke organisatie sterk genoeg. Sterk genoeg om alle grote maatschappelijke opgaven van de komende jaren aan te kunnen: duurzaamheid, woningbouw en de sociale opgave. Als onze gemeente in zijn huidige vorm te klein wordt, durft D66 stappen vooruit te nemen. Samen met ‘s-Hertogenbosch, Vught en Boxtel vormen we in de toekomst een grote gemeente met behoud van de eigen identiteit van elke kern. Balkum blijft Balkum, Gestel blijft Gestel. Daar doet de grootte van de gemeente niks aan af.
Reageren: fractie@d66gestel.nl