Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 31 januari 2018

D66: Groene omgeving versterken

D66 staat voor duurzaamheid en voor groen. In onze gemeente is veel mooie natuur aanwezig. Daar zijn we met elkaar trots op. En we genieten ervan in onze vrije tijd. D66 wil de groene omgeving waarin we wonen en graag verblijven verder versterken.

Aandacht voor groen en water

Groen en water zijn belangrijk voor onze leefomgeving. Ze zijn ook belangrijk voor alle dieren in de natuur. Dat is niet alleen in het buitengebied zo maar ook in onze dorpen. D66 wil meer aandacht voor groen en water in bestaande wijken én nieuwbouw. Nieuwe woningen krijgen steeds kleinere tuinen. Daarom moet daarbuiten meer groen en water komen. Dat geldt ook voor het Mercuriusplein in Berlicum. D66 zet zich ervoor in om er een groen plein van te maken.

Economie én natuur kunnen samengaan

Toerisme en recreatie mogen meer ruimte krijgen. D66 vindt dat economie en natuur elkaar zo kunnen versterken. Dit maakt onze gemeente aantrekkelijker. Er is veel bedrijvigheid en creativiteit en die moeten letterlijk de ruimte krijgen. De gemeente gebruikt de opbrengsten uit de toeristenbelasting om te investeren in toerisme en recreatie. Agrariërs die willen stoppen moeten meer ruimte krijgen voor alternatieven. D66 ziet vooral toekomst voor vernieuwende veehouderij. Het mag nooit ten koste van natuur gaan.

Regen niet het riool in

Op veel plekken gaat alle regenwater het riool in. D66 vindt het duurzaam om regen direct de grond in te laten gaan (infiltratie). Zo wordt de riolering minder belast. We vinden het belangrijk dat bewoners gestimuleerd worden om hieraan hun bijdrage te leveren. De gemeente moet voldoende “watertuinen” ontwikkelen om overmatig regenwater op te vangen. Bij Berlicum heeft de Aa veel meer ruimte gekregen (zie foto). D66 vindt dit duurzame oplossingen.

Afval scheiden belonen

Afval willen we graag snel kwijt. Veel afval is te recyclen en wordt weer grondstof. D66 wil komen tot een circulaire economie waarin afval grondstof wordt. D66 wil mensen die hier werk van maken meer belonen. Dat kan door het “vergroenen” van de afvalstoffenheffing: meer kosten voor het aanbieden van restafval en minder vaste kosten. Als je goed afval scheidt heb je minder restafval en dus lagere kosten. D66 wil de huidige milieustations en de samenwerking met Meierijstad behouden.

Wilt u meepraten over uw dorp?

Kijk eens op www.d66gestel.nl of mail ons fractie@gestel.nl. D66 vindt groen en natuur belangrijk. We horen graag uw mening over deze of andere onderwerpen.