Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 30 november 2017

“Meer varkens voor Laar/Nieuw Laar kan niet”

De gemeenteraad heeft donderdag de gebiedvisie Laar/Nieuw Laar vastgesteld. De raad heeft twee vergaderingen nodig gehad om een zorgvuldig besluit te nemen. De gebiedsvisie moet ervoor zorgen dat het woon- en leefklimaat in Laar en Nieuw Laar verbetert. Door de aanwezige intensieve veehouderij is dit sterk onder druk komen te staan. Bewoners, bedrijven en anderen hebben intensief met elkaar gesproken. Daarbij liepen zeker op het laatst de gemoederen soms flink op. D66 is blij dat er een besluit is genomen.

Wat is er besloten?

De vastgestelde gebiedsvisie zorgt ervoor dat zes intensieve veehouderijbedrijven stoppen. Twee actieve bedrijven blijven in het gebied en krijgen enige uitbreidingsruimte. D66-fractievoorzitter Roel Bouwman: “Alle betrokkenen hebben veel en lang met elkaar gesproken. Er moest een besluit worden genomen over de toekomst van het gebied. Anders zou alles bij het oude blijven en dus het woon- en leefklimaat in het gebied niet verbeteren of mogelijk verder verslechteren. Dat konden we als D66 niet toestaan”. Over stoppende bedrijven, landschap en verkeer was overeenstemming bereikt tussen partijen. Dat gold niet voor het aantal varkens en de maximale oppervlakte van de veehouderijen.

Gezondheid belangrijkst

D66 heeft gezondheid én duurzaamheid hoog in het vaandel. Daarom vinden we het belangrijk dat het totaal aantal varkens in het gebied niet toeneemt. Daarnaast moet de uitstoot van fijnstof en ammoniak verminderen. Dit kan door het toepassen van duurzame en bewezen technieken. Hoewel we ons ook graag sterk maken voor werkgelegenheid, vinden we voor Laar/Nieuw Laar gezondheid het belangrijkste onderwerp.

Amendement: niet méér varkens

D66 vindt het belangrijk dat het totaal aantal varkens niet toeneemt in het gebied. Daardoor zou de leefbaarheid van het gebied te veel onder druk komen te staan. Daarom diende D66 samen met PPA, De Gestelse Coalitie en de PvdA een amendement in. Dat is een manier om een voorstel aan te passen. Het amendement is door de gemeenteraad aangenomen. Dit betekent dat er geen varkens bijkomen en dat flink wordt geïnvesteerd in een gezonde leefomgeving.

Hoe nu verder?

Dit zijn de volgende stappen: voor de concrete plannen moet de gemeenteraad een bestemmingsplan vaststellen. En als een bedrijf wil verbouwen moet het een omgevingsvergunning aanvragen.

Wilt u meepraten over uw dorp?

U bent van harte welkom om mee te praten over uw dorp. Dat kan bijvoorbeeld op ons fractieoverleg. Mail naar fractie@d66gestel.nl of onze fractievoorzitter roel@d66gestel.nl. Kijk ook eens op www.d66gestel.nl.