Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 18 juli 2017

Roel Bouwman verkozen tot lijsttrekker D66 Sint-Michielsgestel

Roel Bouwman is door de leden van D66 Sint-Michielsgestel verkozen tot lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Hij is sinds 2014 gemeenteraadslid en fractievoorzitter voor D66 in de Gestelse gemeenteraad. Roel is 42, woont in Berlicum en is ICT-ondernemer.

Speerpunt duurzaamheid

Roels speerpunt voor de komende raadsperiode is duurzaamheid. “Op het gebied van duurzaamheid is de inbreng van D66 in de Gestelse politiek hard nodig en dat is wat mij betreft dan ook opdracht #1 in de nieuwe raadsperiode: een echte omslag tot stand brengen naar een duurzame, energieneutrale en toekomstbestendige gemeenschap.”

Wethouder stopt in 2018

D66-wethouder Alexander van den Dungen stopt na deze raadsperiode. Hij heeft aangegeven niet opnieuw beschikbaar te zijn voor de gemeenteraad of het wethouderschap. Als wethouder zet hij zich met name in voor de transities in het sociaal domein (Wmo, jeugdhulp, zorg en veiligheid), onderwijs, vluchtelingenopvang, verkeer, wijkgericht werken en bomenbeleid.

Wilt u meedenken of meedoen met D66? Bijvoorbeeld over duurzaamheid of onderwijs: neem eens vrijblijvend contact op met Roel Bouwman via roel@d66gestel.nl. Uw ideeën zijn welkom!

Cees Koopmans, voorzitter D66-afdeling Sint-Michielsgestel