Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 14 juli 2017

Duurzaamheids- en blijversleningen in 2018

In de raadsvergadering van juni jl. was het voorstel van D66 en DorpsGoed om een duurzaamheidslening in te voeren al aangenomen. Deze maand stonden ook de starters- en blijverslening op de raadsagenda. D66, PPA en De Gestelse Coalitie hebben in een motie het college verzocht om de duurzaamheidslening en de blijverslening te combineren tot één stimuleringsregeling voor onze inwoners gericht op verduurzamen, langer thuis wonen en veiligheid. Het college komt met een raadsvoorstel in december a.s.

Duurzaamheidslening

De duurzaamheidslening voor onze gemeente moet zo simpel mogelijk zijn, dus geldt zowel voor energiebesparende maatregelen als energieopwekking, zo stelden D66 en DorpsGoed voor. Er moet nog zoveel gebeuren om onze bebouwde omgeving energieneutraal te maken de komende jaren, dat we geen belemmeringen in de regeling willen. Alle maatregelen helpen om Sint-Michielsgestel duurzamer te maken.

Vanaf 2018 is er ieder jaar € 25.000 beschikbaar voor de kosten voor de uitvoering van de duurzaamheidslening. Met dat bedrag wordt kapitaal aangetrokken om duurzaamheidsleningen te kunnen verstrekken en om de uitvoeringskosten van SVn, die de regeling gaat uitvoeren, te dekken. Met dat budget kan een veelvoud aan leningen worden verstrekt.

Het college moet nu met een nader voorstel komen zodat u daar in 2018 duurzaam mee aan de slag kunt. De combinatie met een blijverslening mag niet leiden tot een vermindering van het budget dat voor de duurzaamheidslening beschikbaar is gesteld, stelt D66 als voorwaarde.

Bouwleges

De vrijstelling van bouwleges als inwoners een energieneutraal huis bouwen, wordt wegens succes met een jaar verlengd. Dat is ook een D66-voorstel! Wat mij betreft ligt er een uitdaging voor onze corporaties: niet alleen de uitdaging om meer en snel sociale woningen in onze gemeente te bouwen, maar ook om daar duurzame woningen van te maken. Ik daag de corporaties uit om zo energieneutraal te bouwen, dat zij ook geen bouwleges hoeven te betalen. Sociaal én duurzaam!

Duurzaamheid is en blijft – ook in de volgende raadsperiode – een speerpunt van D66. Daar zal ik me met uw steun hard voor blijven maken.

Roel Bouwman, fractievoorzitter D66, roel@d66gestel.nl