Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 13 april 2017

Roel Bouwman: “Windmolens onontkoombaar voor een klimaatneutraal Sint-Michielsgestel”

Roel Bouwman, fractievoorzitter van de D66-raadsfractie, pleitte tijdens het D66 Duurzaamheidscafé op 8 april jl. voor een klimaatneutrale gemeente in 2030. Het college koerst nu nog op een klimaatneutrale gemeentelijke organisatie in 2030 en een klimaatneutrale gemeente in 2050, in navolging van de Parijs Verklaring. “Die ambitie moet omhoog naar 2030. Daar wil ik me de komende bestuursperiode keihard voor inzetten.”

 

Om dat te bereiken moet er veel uit de kast worden getrokken. Van energiebesparing in de bebouwde omgeving, tot duurzamere mobiliteit en duurzame energieopwekking. De gemeente moet beginnen om zelf klimaatneutraal te worden. De gemeente heeft een voorbeeldrol.

 

Zonne-boeren

Maar we moeten ook belemmerende regelgeving slechten. Waarom geen zonneweides in het buitengebied, vraagt Roel Bouwman zich af. Nu verbiedt de provinciale Verordening dat. Waarom? Het zou een kans zijn als we stoppende boeren de mogelijkheid bieden om hun stal af te breken en ze er een zonneweide voor terug laten plaatsen. Dat voorkomt leegstand en verloedering in ons mooie buitengebied. Kortom: van varkensboer naar zonne-boer!

 

Ook in onze wijken moeten we meer ruimte gaan bieden voor duurzame oplossingen, zoals LED-verlichting, laadpalen, parkeerplaatsen voor autodelen, fietsvoorzieningen et cetera. Daar moeten we de komende tijd ons verkeers- en openbare ruimtebeleid op gaan aanpassen, is de gedeelde mening.

 

Niet mooi, wel nodig

Maar ook ontkomen we niet aan windenergie. Naast al het besparingspotentieel, naast alle zonne- en waterkrachtinitiatieven, is windenergie nodig. Eén windmolen levert gemiddeld energie voor 1800 huishoudens. De waterkrachtcentrale voorziet zo’n 200 gezinnen op jaarbasis van stroom. “Ik ben van de stroming: alle beetjes helpen”, zegt Jan Taks, mede-initiatiefnemer van de waterkrachtcentrale, “anders begin je niet aan zo’n waterkrachtproject.”

 

Maar om alle elektriciteit en gas die wordt verbruikt in huishoudens, bedrijven en vervoer op te wekken, is windenergie onmisbaar. Roel Bouwman pleit voor windmolens langs infrastructuur zoals het Maximakanaal (zoals de gemeente Den Bosch voorstaat), maar ook langs de Zuidwillemsvaart en de N617 naar Schijndel. Maar wel met oog voor natuur en cultuurhistorie, menen de aanwezigen. “Windmolens zijn niet mooi, maar wel nodig en met zorg te plaatsen”, vat Cees Koopmans samen.

 

Cees Koopmans, bestuur@d66gestel.nl