Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 12 december 2014

Sint-Michielsgestel blijft zelfstandig

Gisterenavond debatteerde de gemeenteraad over de voorgenomen ambtelijke samenwerking met Boxtel. De aanleiding was het terugtrekken van Haaren uit deze samenwerking.

Eerder dit jaar trok Vught zich al terug na een lange periode van twijfel.De meerderheid van onze gemeenteraad legde tijdens het debat een motie op tafel waarin het college wordt opgeroepen de voorbereidingen voort te zetten en de beoogde samenwerking per 1 januari 2016 te realiseren. Volgende week wordt over de motie gestemd. Ook D66 is mede indiener.

Uit de keuzes die de raad in 2012 had zijn er nog maar twee – met enig realisme bekeken – overgebleven. Dat zijn:

  1. zelfstandig blijven en samenwerken
  2. de gemeente opheffen en opgaan in ‘s-Hertogenbosch.

De raad kiest, voorzover het er nu voor staat, volgende week voor optie (1).

Nu staat D66 zeker niet met de rug naar ‘s-Hertogenbosch toe. Sterker nog, in de afgelopen jaren zijn wij hier steeds helder over geweest. We waren vaak de enige partij die richting de stad durfde te kijken waar andere partijen eigenlijk alleen de blik naar het zuiden richten: naar Schijndel, Sint-Oedenrode, Boxtel, Vught en Haaren. Sommigen noemen zelfs Bernheze, Veghel en Uden als partners. Dat gaat voor D66 – letterlijk en figuurlijk – veel te ver.

Maar in de in 2012 gemaakte keuze voor een verregaande ambtelijke samenwerking kunnen we ons wél vinden. Zo’n samenwerking zit ons toekomstbeeld: een grote regiogemeente, samen of hand-in-hand met ‘s-Hertogenbosch, ook niet in de weg.

Herindelen, oftewel bestuurlijk fuseren met alléén Boxtel is voor D66 geen reële optie. Dat is ook helemaal niet aan de orde. We spreken de afgelopen 2 jaar immers niet over herindelen, maar over een verregaande ambtelijke samenwerking in een gemeenschappelijke regeling, ofwel een ambtelijke fusie. Dat betekent dat we de ambtenaren van onze gemeente, samen met die van Boxtel, onderbrengen in een gemeenschappelijke regeling, een uitvoeringsorganisatie.

Maar het blijft zo dat de raad beslist en het college opdracht geeft. Sint-Michielsgestel blijft gewoon Sint-Michielsgestel. Een zelfstandige gemeente met een eigen bestuur: burgemeester, wethouders en raadsleden. Een bestuur van een kleinschalige gemeente dat dicht bij de burger staat. Waar onderwerpen die u als burger echt raken ook alle aandacht krijgen die ze verdienen.

Doordat we straks op de meeste afdelingen de kracht van de ambtenaren van Boxtel en Sint-Michielsgestel combineren kan die nieuwe ambtelijke organisatie beter functioneren. Na 1 januari is er twee keer zoveel kennis en twee keer zoveel ervaring voor u, de burger, aan het werk. U zult ook niet veel merken van deze ambtelijke samenwerking. Het telefoonnummer, e-mail adres, post- en bezoekadres als ook de Facebookpagina van de gemeente blijven gewoon hetzelfde. Net als nu kunt u twee maal per maand op donderdagavond een raadsvergadering bijwonen in het gemeentehuis aan het Meanderplein in Sint-Michielsgestel. En net als nu kunt u uw paspoort, rijbewijs en overige produkten gewoon afhalen in Sint-Michielsgestel en in Berlicum.

Maar wat verandert er dan wel? Stel bijvoorbeeld dat u een bouwvergunning aanvraagt. En dat u naar aanleiding daarvan telefonisch contact opneemt met de behandelend ambtenaar. Het zou dan zo kunnen zijn dat u in de toekomst dan wordt doorverbonden met een ambtenaar die niet in Sint-Michielsgestel, maar in Boxtel op het gemeentehuis werkt. Maar ook daar merkt u eigenlijk niets van. Hij of zij voert immers het beleid van Sint-Michielsgestel uit: beleid dat door uw raad is vastgesteld.

Wellicht dat de ambtenaren op termijn ook fysiek op dezelfde plek komen te zitten. Twee grote gemeentehuizen aanhouden is immers duurder dan twee kleine, in combinatie met een kantoorpand elders. Dat is echter toekomstmuziek. Vooralsnog is daar niets over besloten.

D66 heeft vertrouwen in deze samenwerking. Onze gemeente zal op deze manier kunnen blijven bestaan en hopelijk kunnen we in de toekomst het aantal gemeenschappelijke regelingen terugdringen. Of in ieder geval de samenwerkingsverbanden beter structureren en meer op elkaar laten aansluiten. Want samenwerkingen zijn niet nieuw. We hebben er al een fors aantal. Tot nu toe waren dit soort gemeenschappelijke regelingen er altijd voor een specifiek doel: het verstrekken van uitkeringen, sociale werkvoorziening, de veiligheidsregio (brandweer) en bijvoorbeeld onze automatisering. Elke samenwerking doen we weer met andere gemeenten. Die versnippering is D66 altijd al een doorn in het oog geweest en mag wat ons betreft worden teruggedrongen.

Deze ambtelijke samenwerking is daarbij een eerste stap. Maar het is zeker niet de laatste stap. We zijn, in onze visie, zeker nog niet klaar. Vught is bijvoorbeeld van harte welkom. D66 hoopt dat zij later alsnog aansluit en de gezamelijke ambtelijke organisatie komt versterken. En dan komt misschien een echte herindeling ook in beeld. Met z’n drieën, en gezamelijk hand-in-hand met ‘s-Hertogenbosch, of wellicht ook met zijn vieren.

Als we echter ooit zo’n grote gemeente gaan vormen vindt D66 het van groot belang dat we ook zorgen dat de kleinschaligheid geborgd blijft. Dat de politiek dicht bij de burger blijft. Dat lokale democratie ook echt lokaal is. Nu de gemeente opheffen en opgaan in ‘s-Hertogenbosch zoals de PvdA deze week plotseling voorstelde borgt dat echter niet. Want het is maar de vraag waar in zo’n nieuwe gemeente ‘s-Hertogenbosch meer aandacht voor zal zijn: een levendig Mercuriusplein? Een centrum voor Sint-Michielsgestel? Of weer een nieuwe Bartenbrug?

D66 is er van overtuigd dat zelfstandig blijven en samenwerken met Boxtel op dit moment vooralsnog de beste keuze is. Met open armen naar Vught en hand-in-hand met ‘s-Hertogenbosch.

Roel Bouwman,

fractievoorzitter D66.