Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 21 juli 2010

Sterk verdeelde reacties plan Beekveld Berlicum

Sterk wisselende reacties waren gisteravond in Den Durpsherd te horen bij een drukbezochte presentatie van het plan Beekveld. Terwijl de een het idee voor de bouw van 128 woningen ten oosten van het Beekveld prees vanwege de diversiteit in woningen en de ruime kavels, protesteerden anderen tegen het verlies van uitzicht. Ook het feit dat de wijk alleen wordt ontsloten op de Hoogstraat riep vraagtekens op. "De Hoogstraat is nu al de drukste straat van Berlicum. Die drukte neemt met dit plan alleen maar toe", stelde een bezoeker. "Met kleine pleintjes, een sociale woonvoorziening in de vorm van een kasteel en woningen die op historie zijn gebaseerd, moet de woonwijk de uitstraling van een klein dorp krijgen", lichtte K. van Cauter van Vastgoed Beekveld toe. "Midden door het gebied komt een groenstrook met een waterloop".

Tenminste 30 procent van de nieuwe woningen is voor starters op de woningmarkt. Ook komen er veel grondgebonden woningen voor senioren. In het plan komen geen appartementen voor. "Een heel mooi plan, maar helaas niet voor de mensen die nu in de omgeving wonen", stelde R. de Keijzer wiens woning grenst aan het plangebied. "Nu kijk ik uit op maïs, straks op een blinde muur. De gemeente en projectontwikkelaar hadden eerst met de omwonenden om tafel moeten gaan zitten om naar aanvaardbare oplossingen te zoeken. Dit is een gemiste kans". Het bestemmingsplan gaat volgend jaar in procedure. Volgens planning gaat in 2012 de eerste schop in de grond.

(publicatie Brabants Dagblad 21 juli 2010)